Doğal Sayılarda Bölükleri ve Basamakları Tanıma

Matematik - Canlandırma

Bir doğal sayı daha kolay okunabilmesi için önce bölüklere, daha sonra bu bölükler de basamaklara ayrılır. Rakamların sayı içinde bulunduğu basamağa göre gösterdiği değer basamak değeridir. Sayıda bulunan rakamlara göre basamak değeri değişiklik gösterir.

8 basamaklı bir sayı bölük ve basamaklarına ayrılarak çözümlemesi yapılır.