Doğal Gaz

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Doğal gaz kullanımının gittikçe yaygınlaştığı ve avantajları belirtilmektedir. Ülkemizde doğal gaz yataklarının az olması nedeniyle doğal gaz ihtiyacımızın büyük bir bölümünün yurt dışından sağlandığı vurgulanmaktadır.