Doğal Dengenin Bozulması

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Canlılar ve cansızlar arasındaki sürekli ilişkiye doğal denge adı verilir. Bu denge içindeki tüm canlılar birbirine bağımlıdır. Diğer bir deyişle bir canlı türünün yok olması diğer canlı türlerini de etkiler. Bu nedenle bir türün yok olması bir başka türün de zaman içinde yok olmasına neden olacak ve bu zincir yıllar içinde uzayıp gidecektir.

Bu canlandırmayı izleyerek doğal dengenin tanımını ve doğal dengenin korunmasının insanlar için neden önemli olduğunu öğrenebilirsiniz.