Doğal Çevrenin Korunmasının Önemi

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Doğal çevrede yer alan kaynakların bilinçsizce kullanılması, doğal dengenin bozulmasına ve çevre sorunlarının yaşanmasında neden olur. Çevre kirliliği, tüm dünyanın ortak sorunudur. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir.Gerekli önlemler alınmadığı takdirde sularından faydalanılamayan, verimsiz toprakları olan, yeteri kadar oksijene sahip olmayan bir dünyada yaşamak zorunda kalabiliriz.

Doğal çevrenin korunmasının önemi üzerinde durulmaktadır.