DNA'nın Yapısı ve Nükleotitler

Fen Bilimleri - Canlandırma

Genetik özelliklerimizi taşıyan DNA molekülü; Watson, Crick, Wilkins ve Franklin adında dört bilim insanı tarafından modellenmiştir. DNA, nükleotit adı verilen küçük birimlerden oluşur. Nükleotitler de fosfat, şeker ve organik baz olmak üzere üç yapıdan meydana gelir.

DNA ve nükleotitler konu anlatımında, DNA'nın hangi bilim insanları tarafından ortaya çıkarıldığını ve DNA'nın yapısını oluşturan nükleotitlerin özelliklerini görebilirsiniz.