DNA, Gen, Kromozom, Nükleotit

Fen Bilimleri - Canlandırma

Tüm canlıların birbirinden farklı özellikler taşımasına neden olan ve hücrelerini yöneten molekül DNA'dır. Ancak, vücudumuzda bulunan ve kalıtsal bilgi taşıyan başka yapılar da vardır. DNA'nın bir yumak gibi sarılmasıyla kromozomlar oluşur. DNA'nın üzerinde belirli kalıtsal özellikleri taşıyan genler yer alır. Genler de nükleotit adı verilen birimlerin bir araya gelmesiyle oluşur.

DNA, gen, kromozom ve nükleotit konu anlatımında, bu yapılar arasındaki ilişki ile bu yapıların canlılardaki işlevini görebilirsiniz.