Divan

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

İslamiyetin kabulünden sonra kurulan Türk devletlerinde, tüm devlet işlerinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı kurula divan adı verilirdi. Divan-ı ali veya Divan-ı saltanat da denilen bu kurula sultan veya vezir başkanlık ederdi.  

Bu konu anlatımında, İslamiyetin kabulünden sonra kurulan Türk devletlerinde devlet yönetimi anlatılmaktadır.