Din ve Vicdan Özgürlüğü

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Yeni Türk Devleti’nin laiklik ilkesini benimsemesiyle; din ve devlet işleri birbirinden ayrı tutulmuş, toplumsal ve siyasal düzendeki tüm kurallar akıl ve bilime dayandırılmıştır. Bu anlayışın bir sonucu olarak, yasal iktidarın tüm din ve inançlara karşı eşit mesafede duracağı ve devletin resmi bir dini olmadığı vurgulanmıştır. Bu sayede kişilerin din, inanç ve ibadet özgürlükleri güvence altına alınmıştır. Bu görüş doğrultusunda dinsel duyguların siyasi amaçlar doğrultusunda kullanılması reddedilmiştir. Böylece devletin herhangi bir dine ayrıcalık tanıması ya da resmi olarak benimsediği bir dinin gereklerini vatandaşlarına zorla yaptırması engellenmiştir.

Bu konu anlatımında, din ve vicdan özgürlüğü ile laiklik kavramı arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır.