Dilimiz Türkçe

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Milli bir dile sahip olmayan milletlerin bağımsızlığından ve egemenliğinden söz edilemez. Bu nedenle dilimiz Türkçe, ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizin en önemlilerindendir. Mustafa Kemal Atatürk de 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumunun kurulmasını sağlayarak Türk diline verdiği önemi göstermiştir. Bu kurumun hedefleri; Türk dili üzerinde araştırmalar yapmak ve Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek bu sorunlara çözüm yolları bulmaktır.Ayrıca dil, milli duyguyu geliştirme dışında, bir milletin kültürünü gelecek nesillere aktarabileceği en iyi araçtır. Bu nedenle dilimizin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması çok önemlidir.

Bu konu anlatımında, Türkçe'nin milletimiz için önemini ve bu doğrultuda Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı çalışmaları bulabilirsiniz. Türk dilinin yabancı dillerin etkisinden korunması gerekliliği hakkında bilgilerde edinebilirsiniz.