Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanı

Matematik - Canlandırma

Bir dikdörtgenler prizmasının 6 tane dikdörtgen şeklinde yüzü vardır. Bu yüzler prizmanın yüzeyini oluşturur. Prizmanın tüm yüzlerinin alanları toplamı da dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı olarak adlandırılır. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplarken; tüm yüzlerin alanlarını toplayabiliriz, birbirine eş dikdörtgenlerden birinin alanını hesaplayıp iki ile çarparak tüm alanları toplayabiliriz ya da taban alanları ile yan yüzlerin oluşturduğu büyük dikdörtgenin alanını toplayabiliriz.

Bu canlandırmada dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı ile ilgi anlatımı bulabilirsiniz.