Dikdörtgenler Prizması

Matematik - Canlandırma

Prizmaları adlandırmak için kullanılan eş ve paralel çokgensel bölgelerin her birine taban, prizmanın tabanları dışındaki yüzlerine ise yan yüz adı verilir. Bir prizmanın yüzlerinin kesiştiği doğru parçalarına ayrıt, ayrıtların kesiştiği noktalara ise köşe adı verilir. Tabanlar, yan yüzler, ayrıtlar ve köşeler bir prizmanın temel elemanlarıdır. Tüm yüzleri dikdörtgen şeklinde olan prizmalara dikdörtgenler prizması denir. Dikdörtgenler prizmasının karşılıklı yüzleri birbirine eş ve paraleldir. Karşılıklı ayrıtları da birbirine paralel ve karşılıklı ayrıtlarının uzunlukları birbirine eşittir. 6 yüzü, 12 ayrıtı ve 8 köşesi vardır.

Bu canlandırmada dikdörtgenler prizması ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz.