Dikdörtgenin Alanı

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Dikdörtgenin alanı, dikdörtgenin iç bölgesini kaplayan toplam birimkare sayısına eşittir.  Dikdörtgenin alanını, sıra sayısı ile her sıradaki birim kare sayısının çarpımı olarak ifade edebiliriz.

Bu interaktif etkinlikte verilen bir dikdörtgenin iç bölgesini doldurarak dikdörtgenin alanının nasıl hesaplandığını bulabilirsiniz.