Dik Dairesel Silindirin Yüzey Alanındaki Değişimi Gözlemleme

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Dik dairesel silindirin taban alanı yarıçap uzunluğunun karesiyle doğru orantılı, yanal alanı yarıçap uzunluğu ve yükseklik ile doğru orantılıdır. Bu yüzden ik silindirin yüzey alanı yarıçap uzunluğu ve yükseklik arttıkça artar.

Bu konu anlatımında, dik dairesel silindirin taban yarıçapının uzunluğunu ve yüksekliğini değiştirerek silindirin taban alanı, yanal yüz alanı ve yüzey alanının nasıl değiştiğini gözlemleyebilirsiniz.