Dik Dairesel Silindirin Yüzey Alanı İle İlgili Problem Kurma ve Çözme

Matematik - Canlandırma

Dik dairesel silindirin yüzey alanı alt ve üst taban alanları ile yanal yüz alanının toplamına eşittir.

Bu canlandırmada, dik dairesel silindirin yüzey alanı ile ilgili bir problemin nasıl kurulduğu ve çözüldüğü anlatılmaktadır.