Dik Dairesel Silindirin Hacmindeki Değişimi Gözlemleme

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Dik dairesel silindirin hacmi, taban yarıçapı ve yüksekliği ile doğru orantılıdır ancak eğim değiştikçe değişmez.

Bu konu anlatımında, dik dairesel silindirin taban yarıçapı, yüksekliği ve bulunduğu düzlem üzerindeki konumu değiştikçe, hacminin nasıl etkilendiğini gözlemleyebilirsiniz.