Dik Dairesel Silindirin Hacmi ile İlgili Problem Kurma ve Çözme

Matematik - Canlandırma

Dik dairesel silindirin hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. 

Dik dairesel silindirin hacmi ile ilgili problem kurma ve çözme konu anlatımında bir günlük hayat örneği üzerinden problem kurma ve çözme örneğini bulabilirsiniz.