Dik Dairesel Silindirin Açınımı

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Dik dairesel silindirin açınımı bir dikdörtgen ve bu dikdörtgenin paralel kenarlarına bitişik eş iki daireden oluştur. Açınımdaki dairelerin yarıçapı silindirin yarıçapına, yan yüzü oluşturan dikdörtgensel bölgenin bir kenar uzunluğu silindirin yüksekliğine ve diğer kenar uzunluğu da tabandaki dairenin çevre uzunluğuna eşittir.

Bu etkinlikte bir dik dairesel silindiri açtığımızda nasıl bir şekil elde edebileceğimize yönelik tahminde bulunacak ve silindirin açınımını gözlemleyerek tahmininizin doğruluğunu görebileceksiniz. Dik dairesel silindirin açınımını gözlemleyerek, silindirin temel elemanları ile ilgili çıkarımlarda bulunacaksınız.