Dik Dairesel Silindir

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Birbirine eş olan iki paralel daireden oluşan tabanlar ve bunların arasında bir yan yüzün bulunduğu cisimlere dairesel silindir denir. Dairesel silindiri oluşturan birbirine paralel dairelere taban, tabanların merkezlerini birleştiren doğru parçasına eksen, taban merkezinden diğer tabanın bulunduğu düzleme indirilen dik doğru parçasına ise yükseklik denir. Silindir ekseni tabanlara dikse dik silindir; aksi takdirde eğik silindir olarak adlandırılır.

Bu etkinlikte günlük hayatta karşımıza çıkabilen dairesel silindir şeklindeki objelerin ortak özelliklerini belirleyerek, dairesel silindirin tanımını yapacaksınız. Bu tanımı yaptıktan sonra dairesel silindirin temel elemanlarını görecek ve dik ve eğik dairesel silindir arasındaki farkları gözlemleyeceksiniz.