Dik Dairesel Koni

Matematik - Canlandırma

Bir dairenin çevresini oluşturan noktaların, dairenin merkezinden geçen dikme üzerindeki başka bir noktayla birleştirilmesi sonucu oluşan geometrik cisme dik dairesel koni denir. Dik dairesel koniyi, dik dairesel silindirin üst tabanını sadece merkez noktası kalacak şekilde küçülterek de elde edebiliriz. Dik dairesel koninin; yere oturan dairesel yüzeyine taban, O noktasına ise tepe noktası denir. Tepe noktasını tabanın merkezine birleştiren doğru parçasına ise eksen denir. Dik koninin ekseni, aynı zamanda bu koninin yüksekliğidir. Tepe noktası ile tabanın çevresini birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu yüzeye de koninin yan yüzeyi denir. Dik dairesel bir koninin yan yüzeyi açıldığında elde edilen şekil bir daire dilimidir. Taban ise bir dairedir. Yan yüzeyin açınımıyla oluşan daire diliminin yay uzunluğu ise tabanı oluşturan dairenin çevre uzunluğuna eşittir.

Bu canlandırmada bir dik dairesel koninin nasıl oluştuğunu, hangi objelere dik dairesel koni dendiğini, dik dairesel koninin temel elemanlarını ve açınımını modeller üzerinde inceleyerek göreceksiniz.