Deyimlerle İlgili Alıştırmalar

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu etkileşimli alıştırmada, ”Canım Kitap” adlı metinden alınmış bazı cümleler yer almaktadır. Bu cümlelerdeki deyimlerin anlamlarını belirleyip bu cümlelerle, deyimlerin anlamını içeren cümleleri eşleştireceksin.