Deyimlerin Anlamları

Türkçe - Konu Anlatımı

Bir durumu, bir olayı, bir kişiyi ya da varlığı anlatmak için kullanılan genellikle gerçek anlamından ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış kelime gruplarına deyim denir.

Bu konu anlatımında, deyimleri örnekleriyle öğreceneksin.