Devletin Temel Amaç ve Görevleri

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin amaç ve görevleri anayasa ile belirlenmiştir. Toplumun huzurunu sağlamak, bireylerin haklarını korumak, milletin bağımsızlığını ve ülkenin bölünmezliğini sağlamak, vatandaşların iyi koşullar altında yaşaması için gerekenleri yapmak bu görevlerden bazılarıdır.

Bu canlandırmayı izleyerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasa ile belirlenen temel amaç ve görevleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.