Devletçilik ve Kalkınma

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Yeni Türk Devleti’nin devletçilik ilkesi benimsemesiyle ekonomik alanda planlı bir kalkınma modeli uygulamaya konulmuştur. Bu model çerçevesinde ülkenin ihtiyaçları ve elde bulunan kaynaklar dikkate alınarak ekonomik yatırımlar yapılmıştır. Bu yatırımlarla; üretim faaliyetlerinin çağdaşlaştırılmasına, halkın alım gücü ve refah düzeyinin yükseltilmesine ve ekonomik yatırımların ülkenin değişik bölgelerine dengeli biçimde dağıtılmasına çalışılmıştır. Ulusal kaynaklara dayanarak yapılan bu girişimler sonucunda ülkemiz hızla kalkınmaya başlamış, üretim artmış ve bu gelişmelere paralel olarak halkın refah düzeyi giderek yükselmeye başlamıştır.

Yeni Türk Devleti’nin ekonomik alanda ortaya koyduğu planlı kalkınma modeli ile ilgili bilgileri görebilirsiniz.