Devletçilik Uygulamaları

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Atatürk döneminde devletçilik ilkesinin gereği olarak devlet desteğinin zorunlu olduğu birçok alanda ekonomik faaliyetler yapılmıştır. Devlet eliyle yatırım yapılan alanların başında tarım, sanayi, ticaret ve ulaşım gelmektedir. Devletçilik uygulamaları yalnızca ekonomik alanla sınırlı kalmamış ve halkçılık ilkesinin bir gereği olarak halkın kültürel ve sosyal gelişimini destekleyecek çalışmalar yapılmıştır. Devletçilik ilkesinin bir gereği olarak gerçekleştirilen bu faaliyetler sonucunda hem ekonomik, hem de sosyal ve kültürel alanlarda büyük kalkınma hamleleri başlatılmıştır. Bu hamleler sonucunda Türk devleti siyasi bağımsızlığını ekonomik bağımsızlıkla taçlandırmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk döneminde devletçilik ilkesinin gereği olarak devlet desteğinin zorunlu olduğu tarım, sanayi, ticaret ve ulaşım alanlarında yapılan ekonomik faaliyetler ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.