Devletçilik İlkesinin Benimsenmesine Paralel Olarak Gerçekleştirilen Faaliyetleri ve Sonuçlarını Belirtme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

1930’lu yıllarda devletçilik ilkesinin benimsenmesine paralel olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin başlıca sonuçlarını görebilirsiniz.