Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan Kalkınma Planlarında Öne Çıkan Başlıca Hedefleri Belirtme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Cumhuriyetin ilk yıllarında devletçilik ilkesi benimsenerek, planlı bir ekonomi modeline geçilmiştir. Bu planlarda öne çıkan başlıca hedefleri öğrenebilirsiniz.