Devlet Planlama Teşkilatı’nın Kuruluş Amaçlarını Belirtme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Devlet Planlama Teşkilatı’nın kuruluş amaçlarını öğrenebilirsiniz.