Devirli Ondalık Gösterimler

Matematik - Canlandırma

Devirli bir ondalık gösterimi rasyonel sayı olarak yazmak için en pratik yol şu şekildedir; Öncelikle sayıdaki virgül gös ardı edilerek sayının tamamından devretmeyen kısım çıkartılarak paya yazılır. Paydaya ise önce ondalık kısımda devreden sayı kadar 9 , daha sonra devretmeyen say kadar 0 yazılır.

Bu konu anlatımında devirli bir ondalık gösterimi nasıl rasyonel sayı biçiminde ifade edebileceğinizi öğreneceksiniz.