Destanlar, Yazıtlar ve İlk Türk Toplumları

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Destanlar, yazıtlar ve bazı belgeler Orta Asya’da yaşamış ilk Türk toplumları hakkında bilgi alabileceğimiz en önemli kaynaklardır. Oğuz Kağan destanı Hun Türkleri’nin destanıdır. Orhun yazıtları, 8. yüzyıl başlarında Kök Türkler tarafından yazılmış Türklerin bilinen ilk yazılı metnidir. Yazıtlar Türk dili, tarihi, edebiyatı, sanatı, töresi hakkında önemli bilgiler vermektedir. Türk ve Türkçe adı ilk kez burda kullanılmıştır. Ergenekon destanıysa Kök Türklerin türeyişini anlatmaktadır.

Destanlar, yazıtlar ve ilk toplumları ile ilgili konu anlatımında tarihi belgelere örnekler görebilir ve bunların eski toplumlar hakkında bizlere nasıl bilgi sağladığını öğrenebilirsiniz.