Denklemi Verilen Doğrunun Eğimi

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Sağa yatık doğrularda yatay ve dikey değişim aynı yönlü olduğu için her ikisinin de işareti aynıdır. Dolayısıyla, dikey değişimin yatay değişime oranı pozitif, buradan eğim de pozitiftir. Sola yatık doğrularda yatay ve dikey değişim ters yönlü olduğu için değişimlerin işaretleri farklıdır. Dolayısıyla, dikey değişimin yatay değişime oranı negatif, buradan eğim de negatiftir.

Bu interaktif etkinlikte, eğimi negatif, pozitif veya 0 olan, ya da eğimi olmayan doğru örnekleri verilmekte ve her duruma özel anlatımlar yapılmaktadır.