Denk Kesirler

Matematik - Canlandırma

Bir kesrin payını ve paydasını aynı sayı ile çarpma işlemine genişletme denir. Bir kesrin payını ve paydasını aynı sayı ile bölme işlemine ise sadeleştirme denir. Bir kesri sadeleştirerek ya da genişleterek elde edilen kesirlerde, kesrin ifade ettiği miktar değişmez. Bir bütünün aynı miktarını gösteren bu kesirlere ise denk kesirler denir. Bundan dolayı, sadeleştirme ya da genişletme yoluyla elde edilebilen kesirler birbirine denk kesirlerdir.

Bu konu anlatımında, bir kesri genişletmenin ve sadeleştirmenin ne demek olduğunu ve nasıl yapıldığını modeller ve işlemler üzerinde görebilir ve buradan yola çıkarak denk kesir kavramını öğrenebilirsiniz.