Denk Kesir Oluşturma

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Bir kesri sadeleştirerek ya da genişleterek elde edilen kesirlerde, kesrin ifade ettiği miktar değişmez. Bir bütünün aynı miktarını gösteren kesirlere bu kesirlere ise denk kesirler denir.  Bundan dolayı, sadeleştirme ya da genişletme yoluyla elde edilebilen kesirler birbirine denk kesirlerdir.

Model kullanarak verilen bir kesre denk kesirler oluşturabileceğiniz bu interaktif etkinlikte farklı alıştırmalar çözebilir, birbirine denk olan kesirleri işlem kullanarak nasıl oluşturabileceğinizi de görebilirsiniz.