Demokrasi Yönetiminin Temel Unsurları Bağlamında Demokratik Cumhuriyet Kavramını Açıklama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Demokratik cumhuriyet kavramı hakkında bilgi edinerek, demokrasi yönetimlerin temel unsurlarını görebilirsiniz.