Demir

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Demirin demir çelik sanayinin hammaddesi olduğu ve pek çok sanayi ürünlerinin üretiminde kullanıldığı vurgulanmaktadır. Yurdumuzda demir yataklarının bulunduğu bölgeler ve demirin kullanım alanları belirtilmektedir.