Değişkenin Alacağı Değere Göre Cebirsel İfadenin Değerini Hesaplama

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Günlük hayatta karşılaştığımız matematiksel problemleri sözel olarak ifade ederiz. Bu problemleri çözebilmek için ise karşılaştığımız sözel durumların ifade ettiği matematiksel ya da cebirsel ifadeleri doğru bir şekilde yazabilmemiz gerekir. Örneğin matematikte bir sayının 3 katı demek, bu sayıyı 3 ile çarpmak, 3 fazlası demek 3 ile toplamak, 3 eksiği ise bu sayıdan 3 çıkarmak anlamına gelir.

Farklı sözel ifadelerin verildiği bu etkinlikte verilen ifadelere karşılık gelen cebirsel ifadeleri yazabilirsiniz. Böylece, sözel ifadeleri cebirsel ifadelere dönüştürmeyle ilgili pekiştirme yapabilirsiniz..