Değişik Yerler, Farklı Yaşamlar

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Dünya üzerinde yıl boyunca yaz ya da yıl boyunca kış yaşanan ülkelerde vardır. Örneğin, Ekvator’a yakın yerlerde, sıcaklık yıl boyunca hep yüksektir. Buralarda yaşayan insanlar her zaman yazlık kıyafetler giyerler. Kutuplarda ise hava yıl boyunca çok soğuktur. Burada yaşayan insanlar her zaman kışlık, kalın kıyafetler giyerler. Bir diğer iklim bölgesi de çöllerdir. Çöller, neredeyse hiç yağış almayan yerlerdir. Çöllerde hava, gündüzleri çok sıcakken, geceleri de çok soğuktur. İnsanlar yeraltından çıkan suyun ve bitkilerin olduğu “vaha” denilen alanlarda yaşarlar. Çöl ikliminin aksine en çok yağış alan bölgeler ise muson ikliminin etkisi altındadır.

Değişik yerler ve farklı yaşam şekilleri ile ilgili konu anlatımında ekvatoral iklim, kutup iklimi, çöl iklimi ve muson iklimi hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca Dünya’nın farklı bölgelerindeki insanların giydikleri kıyafetlerin ve yetiştirdikleri ürünlerin neler olduğunu da öğrenebilirsiniz.