Dansın Matematiği 2.Perde

Matematik - Canlandırma

Bu konu anlatımında iki pozitif tam sayının en büyük ortak bölenini bulmanın bir dans koreografisinde nasıl kullanıldığını izleyebilirsiniz.