Dansın Matematiği 1.Perde

Matematik - Canlandırma

Bu konu anlatımında bir pozitif tamsayının pozitif tam sayı çarpanlarının dans ve koreografide nasıl kullanıldığını izleyebilirsiniz.