Dalton Atom Modeli ve Thomson Atom Modeli

Fen Bilimleri - Canlandırma

On dokuzuncu yüzyılda yaşamış İngiliz kimyacı ve fizikçi John Dalton, atom kavramı üzerine çalışmalar yaptı. Dalton, bütün elementlerin atomlardan meydana geldiğini söyledi. Atomu ise içi dolu bir küre olarak tanımladı. Atom üzerine çalışmalar yapan diğer bir bilim insanı Thomson, yaptığı deneyler sonucunda atomun yapısında kütlesi çok küçük ve negatif yüklü yeni tanecikler bulunduğunu farketti. Thomson tarafından keşfedilen bu küçük taneciklere elektron adı verildi. 

Bu konu anlatımında, Dalton Atom Modeli ve Thomson Atom Modeli ile ilgili bilgi verilmektedir.