Cümleyi Ögelerine Ayırma - Dinleme Metni

Türkçe - Konu Anlatımı

Bir cümleyi ögelerine ayırırken ilk bulunması gereken öge yüklemdir. Yükleme sorulan kim, ne sorularının cevabı cümlenin öznesidir. Öznenin yaptığı işten, hareketten etkilenen unsur ise nesnedir.

Bir cümledeki özne, belirtili nesne belirtisiz nesne ve yüklem gibi ögelerin nasıl ayırt edileceğini öğrenecek ve bununla ilgili örnekler göreceksin.