Cümleyi Ögelerine Ayırma - Dinleme Metni - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerdeki özne, yüklem, belirtili nesne ve belirtisiz nesneyi ayırt edebilirsin.