Cümlede Vurgulanmak İstenen İfadeyi Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerdeki vurgulanmak istenen ögeyi belirleyebilirsin.