Cümle Anlamını Belirleme-2

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu üründe öğrencilerden verilen cümleler ile bu cümlelere uygun olan cümle anlamlarını eşleştirmesi beklenir.