Cumhuriyet'in İlanı İçin Anayasa’da Yapılan Değişiklikleri Sıralama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Cumhuriyet'in ilanı için Anayasa’da yapılan değişiklikleri öğrenebilirsiniz.