Cumhuriyetçilik

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Cumhuriyetçilik, yönetim biçimi olarak millet egemenliğine dayalı olan cumhuriyet rejimini benimsemek ve bunu bir yaşam biçimi olarak görmektir. Ülkemizde 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet ilan edilmiştir. Bu gelişme ile Osmanlı Devleti döneminden beri devam eden padişah egemenliğine son verilmiş ve devlet yönetiminde millet söz sahibi olmuştur. Cumhuriyet yönetimi ile halkımız daha önce sahip olmadığı birçok hakka kavuşmuştur.

Cumhuriyetçilik ilkesinin kapsamı ve bu ilke doğrultusunda yapılan yenilikler ile ilgili bilgiler anlatılmaktadır.