Cumhuriyet Yönetimi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Cumhuriyet, halk yönetimi demektir. Ülkemizde 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyet yönetimi belli bir sınıfın ya da zümrenin değil halkın egemenliğine dayanır. Bu yönetim biçiminde halk, eşit oy esasına dayanan serbest seçimler yoluyla belli bir süre için yöneticilerini belirler. Cumhuriyet yönetiminde seçimler belli aralıklarla yapılarak yönetilenlerin yönetenleri denetlemesi, başka bir deyişle yönetenlerin halka hesap vermesi sağlanır.

Bu konu anlatımında, Cumhuriyet yönetiminin özellikleri ve nitelikleri ile ülkemizde cumhuriyet yönetimine geçiş sürecinde yaşanlar hakkında bilgiler edinebilirsiniz.