Cumhuriyet ve Demokrasi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Cumhuriyet halk yönetimi demektir. Bu yönetim biçimi, belli bir sınıfın ya da zümrenin değil halkın egemenliğine dayanır. Bu yönetim biçiminde halk, eşit oy esasına dayanan serbest seçimler yoluyla belli bir süre için yöneticilerini belirler. Cumhuriyet yönetiminde seçimler belli aralıklarla yapılarak yönetilenlerin yönetenleri denetlemesi sağlanır. Cumhuriyet yönetiminin niteliklerinin kendini en iyi ifade edebildiği sistem demokrasidir. Demokrasi yönetimlerinde ulusal egemenlik, eşitlik, özgürlük, çoğulculuk, katılımcılık ve siyasal partiler vazgeçilmez unsurlardır.

Bu alıştırmada Cumhuriyet yönetimi ve demokrasi ile ilgili bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunun belirlenmesi istenmektedir.