Cumhuriyet’in İlanından Sonraki Dönemde Eğitim Yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgi Verme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Cumhuriyet’in ilanından sonraki dönemde eğitim-öğretim faaliyetlerini çağdaşlaştırmak için gerçekleştirilen çalışmaları görebilirsiniz.