Cumhuriyet’in İlanından Önce ve Sonra

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

TBMM'nin açılması, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabulü, Saltanat'ın kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması, Ankara'nın başkent oluşu, Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM Hükümeti Sistemi yerine Kabine Sisteminin benimsenmesi, İsmet Bey tarafından yeni hükümetin kurulması gibi olaylardan bazıları Cumhuriyet'in ilanından önce bazıları da Cumhuriyet'ten sonra gerçekleşmiştir.

Cumhuriyet’in ilanından önce ve sonra gerçekleşen bazı olayların gruplandırabilirsiniz.