Çokgensel Bölgelerin Alanı

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Çokgensel bölgelerin alanını hesaplayabilmek için verilen çokgensel bölgeyi üçgensel ve dörtgensel bölgelere ayırabiliriz. Böylece üçgen ve dörtgenlerin alan bağıntıları yardımıyla çokgensel bölgenin alanını kolaylıkla hesaplayabiliriz.

Bu interaktif etkinlikte, bir günlük hayat örneğiyle düzlemsel bölgelerin alanının nasıl hesaplanacağını bulabilirsiniz.